rss Aktuellt

20.03.2015 Ungdomsgarantin behövs även efter valet

Fortsatt ungdomsgaranti även under nästa valperiod fick omfattande understöd på evenemanget Nuorisotakuu nyt ja tulevaisuudessa i Helsingfors den 19 mars 2015. Över hundra personer som var intresserade av ämnet var på plats och pratade om ungdomsgarantin, och lika många följde inläggen via webben. Dessutom fördes aktiv diskussion på Twitter med taggen #nuorisotakuu. En videoinspelning från evenemanget finns nu tillgänglig på ungdomsgarantins webbplats.

Mer om ämnet

16.03.2015 Följ evenemanget Nuorisotakuu nyt ja tulevaisuudessa på webben

Evenemanget Nuorisotakuu nyt ja tulevaisuudessa ordnas torsdagen den 19 mars 2015 i Helsingfors. Evenemanget kan också följas som webbsändning. Man kan delta i diskussionen på Twitter via taggen #nuorisotakuu.

Mer om ämnet

11.03.2015 Ta tre steg in i arbetslivet!

Europeiska kommissionens och EU-ländernas målsättning är att säkra att europeiska ungdomar hittar sin väg till arbetslivet eller att de får en utbildning som hjälper dem att bli sysselsatta. Den av kommissionen stödda ungdomsgaranti-kampanjen verkställs framförallt av de sakkunniga inom det uppsökande ungdomsarbetet, som hjälper unga att söka sig till arbetslivet, via utbildning eller verkstäder.

Mer om ämnet
16.03.2015 10:00Det är färdigdukat för dem som avslutar grundskolan – eller är det? Mikko Siippainen

Den gemensamma ansökan till andra stadiet och gymnasieutbildning pågår medan jag skriver det här. De som går i grundskolans avgångsklass har i fråga om den fortsatta utbildningen blivit vägledda att göra val som motsvarar deras intressen och talanger.

Mer om ämnet | 0 kommentarer

 

02.03.2015 10:00Arbete åt ungdomar! Ilari Torsti

”Vi söker en ung, men erfaren medarbetare, som har slutfört studierna med ljusets hastighet och vid sidan av studierna fått mångsidig arbetserfarenhet av olika ansvarsfulla uppgifter i sin meritförteckning. Det är bra om ordet ”manager” förekommer i uppgiftsbenämningarna, men också några uppgifter på presterande nivå bör finnas med för att beskriva din enastående attityd gentemot arbete. Dessutom förutsätter vi omfattande erfarenhet av organisations- och frivilligarbete. Vi förväntar oss att du på din fritid har profilerat dig som intressant och klipsk kommentator och innehållsskapare på Twitter. När det gäller LinkedIn så förvånar du med dina stora och omfattande nätverk. Vi förutsätter att ditt personvarumärke medför mervärde i vår organisation. För din webbaserade jobbsökningskampanj har du smidigt tagit fram olika slags audiovisuellt och intellektuellt lekfullt material via många kanaler. Du lystrar till namnen innovativ, dynamisk och nätverkande.”

Mer om ämnet | 0 kommentarer