rss Aktuellt

Jämställdhet och likabehandling måste beaktas bättre i handledningen för ungdomar

I slutet av januari publicerades undersökningen Olispa siistiä, jos ei tarvis määritellä…Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus, som kartlade regnbågsungas erfarenheter i skolan. Undersökningen är framtagen i samarbete mellan Ungdomsforskningssällskapet och Seta. Av undersökningen framgick att frågor som gäller regnbågsungas liv förblir osynliga i vardagen i skolan. Enligt forskningsledare Leena Suurpää vid Ungdomsforskningsnätverket stämplas livet för regnbågsunga ofta av ringaktning och av att det inte fästs vikt vid deras erfarenheter.

Mer om ämnet

16.01.2015 Pröva ungdomsgarantins nya indikatorverktyg och ge feedback!

En testversion av indikatorverktyget som utvecklats för uppföljning av läget för ungdomar och ungdomsgarantins effekter har publicerats. Med hjälp av ungdomsgarantins indikatorverktyg kan man följa statistiska uppgifter som beskriver främjandet av sysselsättningen bland unga, utbildningsgarantin, förebyggandet av utslagning och riskfaktorerna.

Mer om ämnet

Berättelser om arbetsförmåga – tre ungdomar berättar

Partiell förlust av eller brist på arbetsförmåga får inte leda till att människan helt hamnar utanför arbetslivet. Då ska man fästa uppmärksamheten vid den befintliga arbetsförmågan. Tarinoita työkyvystä (Berättelser om arbetsförmåga) är en serie med människonära skrivelser. Serien inleds med tre ungdomars berättelser om hur de har kommit eller håller på att komma in i arbetslivet.

Mer om ämnet
02.03.2015 10:00Arbete åt ungdomar! Ilari Torsti

”Vi söker en ung, men erfaren medarbetare, som har slutfört studierna med ljusets hastighet och vid sidan av studierna fått mångsidig arbetserfarenhet av olika ansvarsfulla uppgifter i sin meritförteckning. Det är bra om ordet ”manager” förekommer i uppgiftsbenämningarna, men också några uppgifter på presterande nivå bör finnas med för att beskriva din enastående attityd gentemot arbete. Dessutom förutsätter vi omfattande erfarenhet av organisations- och frivilligarbete. Vi förväntar oss att du på din fritid har profilerat dig som intressant och klipsk kommentator och innehållsskapare på Twitter. När det gäller LinkedIn så förvånar du med dina stora och omfattande nätverk. Vi förutsätter att ditt personvarumärke medför mervärde i vår organisation. För din webbaserade jobbsökningskampanj har du smidigt tagit fram olika slags audiovisuellt och intellektuellt lekfullt material via många kanaler. Du lystrar till namnen innovativ, dynamisk och nätverkande.”

Mer om ämnet | 0 kommentarer

 

16.02.2015 10:00Hur är läget för Kompetensprogrammet för unga vuxna? Erno Hyvönen

Undervisnings- och kulturministeriet administrerar Kompetensprogrammet för unga vuxna, som startades år 2013 som en del av ungdomsgarantin. Målgruppen för programmet, som genomförs 2013–2016, är sådana unga vuxna i åldern 20–29 år som inte har examen på andra stadiet. De erbjuds möjlighet att avlägga yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen, eller delar av nämnda examina.

Mer om ämnet | 0 kommentarer