rss Aktuellt

12.08.2015 Vad borde man göra för att alla unga skulle delta i beslutsfattandet?

Finansministeriets projekt för öppen förvaltning ordnar torsdagen den 13 augusti 2015 en delaktighetsorientering åt 15- 25-åriga unga i Esplanadsparken.

Mer om ämnet

30.06.2015 Målet att minska tobaksrökning bland unga uppnåddes – alkoholdrickandet bland unga minskar också

Ungdomar i Finland röker, använder alkohol och dricker sig berusade allt mer sällan medan däremot snusning och att man prövar på e-cigaretter har i stället ökat bland unga. Tobak och alkohol med några få undantag är inte en del av det vardagliga livet för personer under 13 år. Bland annat dessa uppgifter framgår av rapporten Undersökning om hälsovanor bland unga 2015.

Mer om ämnet

16.06.2015 Undersökning: Integrationsplanerna inverkar i avsevärd grad på studieframgången hos invandrarbarn

Integrationsplaner som uppgjorts vid arbets- och näringsbyråerna inverkar i avsevärd grad på studieframgången och utbildningsvägarna för barn till invandrare, konstateras i en undersökning som arbets- och näringsministeriet publicerade den 16 juni 2015.

Mer om ämnet
08.06.2015 13:00Garanterad chans – Sjundeå avskaffar ungdomsarbetslösheten! Kati Saarenkylä och Jonna Farin

I januari 2015 uppsattes det i Sjundeå ett högt mål, nämligen att avskaffa ungdomsarbetslösheten före den 1 april 2015. Idén till målet gav arbets- och näringsbyråns utvecklingschef Raimo Hokkanen, som uppmuntrade Sjundeå kommun att anta utmaningen. Fastän det var fråga om hela kommunens gemensamma ”talko”, hade de uppsökande ungdomsarbetarna samordningsansvar för att målet skulle uppnås.

Mer om ämnet | 0 kommentarer

 

01.06.2015 10:49Mot läroavtal genom förhandsperiod Taina Kauppinen

I och med ungdomsgarantin stärktes läroavtalets roll i ungdomsutbildningen. Man riktade statsunderstöd bland annat till att utveckla förhandsperioden inom läroavtalet. I läroplanerna för den yrkesinriktade utbildningen som träder i kraft den 1 augusti 2015 betonas betydelsen av kompetens och närheten till arbetslivet. Det här har alltid varit läroavtalsutbildningens styrka. Vid läroavtal studeras yrkesfärdigheterna till 80 procent i arbetslivet och till 20 procent i skolan. Vid studier inom ramen för ett anställningsförhållande anpassas kunskaperna redan från första början till arbetslivets behov.

Mer om ämnet | 0 kommentarer