rss Aktuellt

11.09.2014 Kampanjen om att tysta ner kroppen har gått hem

En kommunikationskampanj har reklam där ”huvudet som tänker med kroppen” säger vad det säger, men ”huvudet som tänker med knoppen” samlar sitt mod, täpper till den fördomsfulla gaparens mun och fattar ett vettigt beslut. Vad är det egentligen fråga om?

Mer om ämnet

10.09.2014 Ungdomsgarantin behandlas i en ansedd publikation

Arbetsminister Lauri Ihalainen och forskningsdirektör Heikki Räisänen vid arbets- och näringsministeriet har skrivit en gemensam artikel om den europeiska ungdomsgarantin och arbetsmarknadsläget för ungdomar i en ansedd publikation. Skrivelsen har rubriken Europa har inte råd med en förlorad generation.

Mer om ämnet

08.09.2014 Skolorna borde lära ut rättvisa, respekt och ärlighet

Finländare anser att skolan bör stärka i synnerhet känslan för rättvisa hos barn. Detta ansåg så många som 67 % av finländarna. Taloustutkimus Oy utredde finländarnas synpunkter på vilka starka sidor som bör beaktas särskilt i skolorna.

Mer om ämnet
15.09.2014 10:00Alla för en, en för alla Georg Henrik Wrede

Vi arbetar hårt, alla för en! Uppsökande ungdomsarbete finns i hela landet, det finns ett kompetensprogram för unga vuxna, läroavtal, Sanssi-kort, ungdomsverkstäder och rehabilitering. Ingen får lämnas utanför. Man måste hitta alla unga som riskerar att bli utslagna och erbjuda dem något meningsfullt att göra. Förutom den offentliga förvaltningen deltar även privata arbetsgivare och organisationer i detta talkoarbete. Hela samhällsmaskineriet har trimmats – ungdomsgarantin är alla för en! 

Mer om ämnet | 0 kommentarer