rss Aktuellt

16.01.2015 Pröva ungdomsgarantins nya indikatorverktyg och ge feedback!

En testversion av indikatorverktyget som utvecklats för uppföljning av läget för ungdomar och ungdomsgarantins effekter har publicerats. Med hjälp av ungdomsgarantins indikatorverktyg kan man följa statistiska uppgifter som beskriver främjandet av sysselsättningen bland unga, utbildningsgarantin, förebyggandet av utslagning och riskfaktorerna.

Mer om ämnet

Berättelser om arbetsförmåga – tre ungdomar berättar

Partiell förlust av eller brist på arbetsförmåga får inte leda till att människan helt hamnar utanför arbetslivet. Då ska man fästa uppmärksamheten vid den befintliga arbetsförmågan. Tarinoita työkyvystä (Berättelser om arbetsförmåga) är en serie med människonära skrivelser. Serien inleds med tre ungdomars berättelser om hur de har kommit eller håller på att komma in i arbetslivet.

Mer om ämnet

24.10.2014 Vad då för en Garanterat bra Up-affär? Kolla in sommarfeelingen i videon

I juli-augusti förra sommaren reste den garanterat bra Pop up-affären runt i Österbotten. Själva butiken var en sjöcontainer som hade inretts av unga från Jupiter-stiftelsens ungdomsverkstad i Vasa. I butiken fanns inget som kostade. I stället bjöd man på mycket information om ungdomsgarantin och Sanssi-kortet utöver kaffe och kex. Containern besökte tre olika städer. I alla städerna hjälpte unga från de lokala ungdomsverkstäderna till att sköta Pop up-affären.

Mer om ämnet
19.01.2015 10:00Förbättrad sysselsättning av ungdomar i Vanda Annukka Jamisto

I Vanda vaknade man år 2009 till insikt om att ungdomsarbetslösheten i staden hade alldeles egna siffror i förhållande till grannstäderna. Staden och Vanda arbets- och näringsbyrå började tillsammans fundera på hur man bäst skulle kunna reagera på situationen och hurdana tjänster de unga arbetssökandena behöver utöver arbets- och näringsbyråns tjänster. Planeringen resulterade år 2010 i projektet Petra – unga i arbete och utbildning.

Mer om ämnet | 0 kommentarer

 

05.01.2015 10:00Hur står det till med ungdomsgarantin? Janne Savolainen

Har ungdomsgarantin misslyckats? Denna fråga får jag med jämna mellanrum. Det är omöjligt att ge ett enda svar på frågan. En akademisk forskare skulle troligtvis säga att det är omöjligt att veta hur läget i Finland skulle ha utvecklats utan ungdomsgarantin.  Det är sant. Utan jämförelsegrupp kan vi inte undersöka saken på ett kontrollerat sätt. Det finns bara ett sådant Finland som har en ungdomsgaranti.

Mer om ämnet | 0 kommentarer