rss Aktuellt

17.04.2014 Arbetshälsoinstitutet stöder invandrarungdomars arbetsförmåga med hjälp av videor

Upprätthållande av arbetsförmågan är inte nödvändigtvis alltid en självklarhet. Speciellt invandrarnas mer osäkra ställning i arbetslivet och det att de ofta blir anställda för att utföra fysiska uppgifter har fått Arbetshälsoinstitutet att ta itu med frågan. För att öka vetskapen om arbetsförmåga har det producerats videor vars syfte är förutom att väcka diskussion också att berätta hur invandrarungdomar själva kan påverka sin arbetsförmåga.

Mer om ämnet

17.04.2014 Ansvarsfullt sommarjobb-kampanjen utmanar arbetsgivare att erbjuda bättre sommarjobb

Ansvarsfullt sommarjobb (Vastuullinen kesäduuni) är en kampanj som riktar sig till arbetsgivare. Med kampanjen vill man utveckla sommarjobben samt 16-25-åringa ungdomars färdigheter att ta steget ut i arbetslivet.

Mer om ämnet

09.04.2014 Ny forskningsdata om ungdomsgarantin

Nu finns det tillgång till ny forskningsbaserad information om resultaten och erfarenheterna av ungdomsgarantins första år. En ny undersökning visar att ungdomsgarantin har goda möjligheter att lyckas. Exempelvis anser ungdomar under 25 år utan utbildning och arbete att ungdomsgarantin har hjälpt med att skapa klarhet i framtidsplanerna och ökat motivationen att söka till och komma in på utbildning och att söka och få arbete. Å andra sidan önskar ungdomar också att det ska finnas mer lättillgänglig och praktiknära information om ungdomsgarantin.

Mer om ämnet