"Studiehandledaren är super!"

Studiehandledaren är ett handledningsproffs som sätter sin egen personlighet på spel. Med honom eller henne är det lätt för dig att gå igenom saker som är viktiga för dig. Ett av studiehandledningens arbetssätt är handledning som ges i grupp, ofta i klassen, i smågrupper eller individuellt. Teman kan vara studiemetoder, att utveckla sin självkännedom, olika möjligheter för fortsatta studier i Finland och utomlands, att bekanta sig med olika yrken eller frågor som berör arbetslivet. Du hittar en studiehandledare i varje skola.

Studiehandledaren är expert på utbildning och arbetslivet. Du kan vända dig till honom eller henne med alla frågor som berör utbildning, studier, att välja yrke eller framtiden. Dessutom kan studiehandlaren ge dig information om studier och praktik i andra länder och världsdelar. Studiehandledaren lyssnar på dig.

Studiehandledningen baserar sig på förtroende

Finlandska handledare är välutbildade och kunniga. Grundprinciperna för studiehandledningen är att respektera den handledda samt att främja hans eller hennes välmående och jämlikhet. Det är bra att komma ihåg att studiehandledningen alltid är konfidentiell. Målet med studiehandledningen är att hjälpa den unga person som handleds att förstå sin egen situation och att modigt möta utmaningarna i sitt liv.

Studiehandledaren gör yrkesövergripande samarbete både inom skolan och utanför den med olika aktörer.

Mer information om studiehandledare: http://www.sopo.fi (Studiehandledarna i Finland, på finska), http://www.iaevg.org (Studiehandledare i världen).

Tilläggsutbildning inom den grundläggande utbildningen, dvs. tionde klassen

Tionde klass är avsedd för unga som avslutat grundskolan, som inte fått en studieplats eller som behöver ytterligare tid för att planera sin framtid.

I tionde klass kan man höja grundskolebetygets vitsord, bekanta sig med arbetslivet och olika utbildningsalternativ och förbättra sina möjligheter att bli antagen för studier.   Titta på videon om utbildningsrådgivning (på finska)