LäroavtalsutbildninOppisopimus_200x400px_opis_ruotsi

Man kan avlägga en yrkesinriktad grundexamen eller en yrkes- eller specialyrkesexamen som läroavtalsutbildning. Läroavtalet baseras på ett tidsbundet arbetsavtal mellan arbetsgivaren och en studerande som är minst 15 år. Skolningen i yrket sker på arbetsplatsen. En individuell studieplan upprättas för den som deltar i läroavtalet. Läroavtalsutbildningens teoristudier ordnas oftast vid någon läroanstalt. Examen kan även avläggas som fristående examen som mottas av en examenskommitté.

Unga drar nytta av läroavtalsutbildning

Genom läroavtalsutbildning kan ungdomar skaffa sig utbildning huvudsakligen genom lärande i arbete och genom att arbeta. Läroavtalsutbildningen lämpar sig speciellt för de ungdomar som vill göra någonting och lära sig men inte nödvändigtvis är intresserade av skolarbete.

Med läroavtalsutbildning är det möjligt att avlägga en yrkesinriktad grundexamen eller med tilläggsutbildning en yrkes- eller specialyrkesexamen. Under läroavtalsutbildningen har de unga möjlighet att bekanta sig med det praktiska arbetslivet och arbetsuppgifter redan under studietiden. På så sätt har de efter utexamineringen en mycket verklighetstrogen bild av det kommande arbetet.  Läroavtalsstuderandena har under studietiden möjlighet att visa arbetsgivaren vad de kan och bekanta sig med arbetsplatsen.  På så sätt har de bättre möjligheter att få jobb efter läroavtalsutbildningen än de som har genomgått yrkesutbildning i läroanstaltsform.  Studerandena kan efter sina studier visa att de har arbetserfarenhet inom sin egen bransch. Även det bidrar till sysselsättning efter examen.

Mer information om läroavtalsutbildning

Kontakta närmaste anordnare av läroavtalsutbildning. Anordnare av läroavtalsutbildning hittas bl.a. på Ut­bild­nings­sty­rel­sens sidor här. På Utbildningsstyrelsens sidor finns också grundläggande in­for­ma­tion om läro­av­tals­ut­bild­ning

Mer information finns också på un­der­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­ets webb­plats.


Läroavtalsutbildning är ett bra alternativ för att få examen och arbete. Titta på en video där Nikolai Tanhuanpää berättar varför han valde läroavtalsutbildning. (på finska)
Ta reda på vilken nytta läroavtalsutbildningen har för arbetsgivaren! Titta på en video där Lidls personalchef Maria Hekkala berättar om fördelarna med läroavtalsutbildning. (på finska)


Berättelser om läroavtalsutbildning


För många ungdomar kan läroavtal vara en bättre lösning för att skaffa sig yrkesskicklighet och en examen än traditionell utbildning. Man kan hitta vägen till en läroavtalsutbildning på överraskande ställen. Läs Burims berättelse om att hitta sin egen bransch (på finska).