Svårt att välja bransch?

Ibland är det problematiskt att välja bransch. Alla har vi inte ett drömyrke som vi absolut vill ha. Det kan vara svårt att välja mellan flera intressanta branscher eller att ens hitta ett meningsfullt alternativ. Ibland händer det att man av någon orsak ångrar det val man redan gjort.

På internet finns mycket information och om olika branscher och yrken. På nätet kan du t.ex. läsa om yrkesvalsprogrammet (AVO) eller bekanta dig med olika yrken och läsa karriärberättelser på yrkesinfo.

Mer information om utbildningsalternativ och yrken hittar du på adresserna: Yrkesinfo.fi och TE-tjänster.fi. Personligt stöd i utbildningsrådgivning får du på Facebook på adressen: Facebook.com/Koulutusneuvonta.


Titta på videon om yrkesval (på finska)