Ersättning för utbildning

Från FPA kan man få stöd för yrkesutbildning om en sjukdom eller en skada försvårar eller fördröjer studierna eller om studierna känns tunga på grund av sjukdom. 

Studieplatser kan vara yrkesläroanstalter eller specialläroanstalter, yrkesinriktade linjer vid folkhögskola, yrkeshögskolor, högskolor eller universitet.

Den unga personen måste skaffa studieplatsen själv. Ersättning kan fås till exempel för terminsavgifter, avgifter för skolmaterial och för resekostnader. Finansiellt stöd för studier kan fås i form av rehabiliteringspenning.

Information och stöd vid sjukdom

På de flesta av FPA:s rehabiliterings- och anpassningskurser finns servicelinjer som är särskilt planerade för ungdomar. 

Kurser ordnas till exempel för ungdomar med diabetes, astma eller epilepsi.

FPA:s sökning av rehabiliteringskurser finns närmare information om för vilka grupper rehabiliteringskurser ordnas, vad som ingår i de olika kurserna och var kursen ordnas.