Vägledning i olika livssituationer


Du som är ung, behöver du information om eller vägledning i olika situationer i ditt liv? Var får man mer information om frågor som gäller yrkesval, studier, jobbsökning eller fritid? Var får man hjälp, när det är svårt?

I Finland finns många olika slags webbplatser avsedda för ungdomar. Där får man mycket mer information och tips om hur man får hjälp i olika situationer. I länklistan nedan finns ett antal webbplatser. Bekanta dig med dem!

Nyttiga länkar:

Ungdomars liv, hjälp i vardagen:


Länkar om utbildning:


Länkar om arbetslivet:


Andra nyttiga länkar: