Något annat?

Ibland är en ung person i en sådan livssituation att den första vägen framåt inte är utbildning eller jobb. Man kanske behöver mer stöd med livshanteringen, en sjukdom eller andra motgångar tynger, eller man kanske bara inte ännu har hittat rätt livsriktning.

Förebyggande arbete är i nyckelposition då man vill trygga barns och ungdomars hälsa och välmående. Det räcker inte alltid. Därför ingår det i ungdomsgarantin ett löfte om tillgång till rehabiliteringstjänster för unga.

För att förverkliga ungdomsgarantin behövs ett yrkes- och branschövergripande tjänstenätverk. I det ingår bland annat kommunens social- och hälsovårdstjänster, ungdoms- och undervisningsväsendet, utbildningsanordnare, studiehandledare, de som gör uppsökande ungdomsarbete, ungdomsverkstäder och Fpa:s rehabiliteringsexperter.

För ungdomar är det viktigt att göra sådant som de tycker om och att få nya kompisar genom sin hobby. Därför behövs även föreningarnas insats för att förverkliga ungdomsgarantin. Olika föreningar erbjuder och producerar mångsidiga tjänster och hobbymöjligheter för ungdomar, och där kan ungdomarna möta varandra tillsammans med en trygg vuxen.