Hur får en ung person arbete med hjälp av ungdomsgarantin?

Arbets- och näringstjänsterna erbjuder lämplig service inom tre månader från arbetslöshetsperiodens början åt alla unga personer för vilka det gjorts en sysselsättningsplan. Tjänsterna måste främja att du kommer in på utbildning eller i arbetslivet.

Om sysselsättningsplanen inte har lett till önskade resultat, överväger man med dig nya alternativ för att nå målen. De sakkunniga vid arbets- och näringstjänsterna som har specialiserat sig på ungdomsfrågor hjälper med detta. De bedömer och ser över alternativen i sysselsättningsplanen tillsammans med dig.

Vare sig det är fråga om att söka ett lämpligt utbildningsområde eller att söka jobb, är det mycket viktigt att du är handlings- och initiativkraftig. Arbets- och näringsbyrån stöder och uppmuntrar dig till detta.

In i arbetslivet med läroavtal


Genom läroavtalsutbildning kan du skaffa dig utbildning huvudsakligen genom lärande i arbete och genom att arbeta. Läroavtalsutbildningen lämpar sig speciellt för de ungdomar som vill göra någonting och lära sig men inte nödvändigtvis är intresserade av skolarbete.

Med läroavtalsutbildning kan du avlägga en yrkesinriktad grundexamen eller med tilläggsutbildning en yrkes- eller specialyrkesexamen. Under läroavtalsutbildningen har du möjlighet att bekanta sig med det praktiska arbetslivet och arbetsuppgifter redan under studietiden. På så sätt har du efter utexamineringen en mycket verklighetstrogen bild av det kommande arbetet.

Som läroavtalsstuderande har du under studietiden möjlighet att visa arbetsgivaren vad du kan och bekanta dig med arbetsplatsen. På så sätt har du bättre möjligheter att få jobb efter läroavtalsutbildningen än de som har genomgått yrkesutbildning i läroanstaltsform. Du kan efter dina studier visa att du har arbetserfarenhet inom din egen bransch. Även det bidrar till din sysselsättning efter examen.

Arbetsgivaren kan beviljas lönesubvention för läroavtalsutbildning.

Tips för jobbsökning


Du kan snabbt och smidigt inleda jobbsökningen via webben på adressen.

Det lönar sig att reservera ordentligt med tid för jobbsökningen och exempelvis först bekanta sig med webbplatser som berättar om jobbsökning. Information om jobbsökning hittar du till exempel på adressen .

Bekanta dig med företag på din ort och i ditt närområde (till exempel via företagens webbsidor) och diskutera dina möjligheter, utbildningsalternativ, fortbildning eller andra alternativ med en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån.
Var handlings- och initiativkraftig som arbetssökande. Arbetsgivare uppskattar det! Fråga efter jobb i din närmaste omgivning, eftersom långt ifrån alla jobb ledigförklaras öppet! Du förbättrar dina chanser, om dina jobbsökarfärdigheter är à jour. Om du är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån, fråga om du har möjlighet att delta i jobbsökarträning, som också ordnas på webben.

Gör en meritförteckning, dvs. ett CV, åt dig själv eller om du redan har en sådan, kolla att den är uppdaterad. Guider och tips för att utarbeta en meritförteckning finns på webben, se till exempel på adressen Europass.fi. Registrera dig i e-tjänsten CV-netti, som arbets- och näringstjänsterna upprätthåller, och berätta om dig själv direkt för arbetsgivare. Via CV-netti är jobbsökning lätt och tryggt, eftersom stark autentisering används. Bekanta dig med cv-netti här


Stöd för jobbsökningen kan också fås via webben

Är du under 30 år och behöver hjälp med din jobbsökning? Nu är det möjligt också på nätet!

joBitti är en ny service för unga som vill förbättra sina jobbsökarfärdigheter. Du kan delta i gruppen oberoende av tid och plats. Att delta är frivilligt och gratis.

joBitti Banneri web ruotsi


Titta på videon om jobbsökning (på finska)