Information om webbtjänsten

På webbplatsen www.ungdomsgaranti.fi finns information om ungdomsgarantin. Det går också att kommentera texterna på webbplatsen.

Ministeriets kommunikationsenhet ansvarar för webbplatsen i samarbete med avdelningen för sysselsättning och företagande. Webbplatsens grafiska uttryck har designats av Poutapilvi web design Oy, som också ansvarar för det tekniska genomförandet.

Det går att ge feedback om webbplatsen via knappen Feedback som finns på varje sida.

Upphovsrätt

Arbets- och näringsministeriet innehar rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen.
Man kan använda textmaterialet som finns på webbplatsen och länka till sidorna förutsatt att källan nämns. Om man vill använda materialet i kommersiellt syfte måste det alltid avtalas separat med arbets- och näringsministeriet.

Juridiskt förbehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen. I fråga om webbplatsens innehåll har man strävat efter att informationen ska vara korrekt och aktuell. Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för de kostnader eller skador som förorsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen.  Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar.