Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

DSCN5444

Kärkihankkeessa syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Tuetaan nuorten elämänhallintaa ja työllistämistä vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Kerätään parhaat käytänteet kunnista ja laajennetaan toimivat mallit valtakunnalliseksi.

  • Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla.
  • Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutus-, työ- tai kuntoutus-paikka.
  • Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä ja työnetsijä-toimintaa sekä nuorten mielenterveys-palveluita.
  • Kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan.

Kärkihanke toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tutustu kärkihankkeen toimenpiteisiin.Ajankohtaista

STM myönsi avustusta nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen 23.2.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt reilun 2,5 miljoonan euron avustuksen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hankkeelle, jossa vahvistetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkykyä sekä osallistumismahdollisuuksia.

Avustus on osa Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta. Tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa vaikuttava eri palvelu- ja tukijärjestelmien yhteistoiminta, jotta nuorten tuen tarpeisiin voitaisiin vastata yhdeltä luukulta kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti.


Pienituloisten lapsilla työllistyminen heikkoa 12.12.2016

Nuorten kasvua ja osallisuutta voidaan vahvistaa uudenlaisin koulutus- ja työllistymiskeinoin.  Aikuistumista tukevat myös sosiaaliset vuokrasuhteet, joissa vuokranantaja ja nuori sitoutuvat sosiaaliseen kanssakäymiseen ja itsenäistymiseen.

Sijaishuoltoon sijoitetuista nuorista kolmasosa kokee jääneensä vaille hellyyttä ja luotettavia aikuisia, selviää Kuntoutussäätiön uudesta tutkimuksesta. Valtaosa heistä joutuu kohtaamaan aikuisuuden vaatimukset liian varhain, koska heiltä edellytetään itsenäistymistä heti täysi-ikäisyyden myötä. Vain alle puolet suoritti peruskoulunsa loppuun. Samoin alle puolet heistä oli työllistynyt 26 ikävuoteen mennessä.

Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi -tutkimusraportti

Yhdessä koulutustakuuseen -hanke

Uudenmaan liiton koordinoimassa hankkeessa on mukana kaksikymmentä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää, eli valtaosa alan toimijoista maakunnassa. Hanke toteutetaan Euroopan unionin ESR-rahoituksella vuosien 2015–2017 aikana.

Hankkeessa on julkaistu sähköinen ohjauskirja, joka toimii työvälineenä nuorten ohjauksen parissa työskenteleville. Ohjauskirjaa tullaan päivittämään hankkeen kuluessa huhtikuuhun 2017 asti.

Tutustu ohjauskirjaan >

Nuorisotakuu Etelä-Pohjanmaa:

Nuorten yrittäjyyspaja-malli Nuorisotakuun toteuttajana 16.11.2016

Nuorten yrittäjyyspaja -mallin ovat suunnitelleet yhteistyössä TEM, Suomen Nuoret Yrittäjät ja muut yhteistyötahot Uudellamaalla. Malli tarjottiin vastauksena nuorille suunnattuun kyselyyn, josta nousi esille nuorten suuri kiinnostus yrittäjyyteen työllistämisvaihtoehtona. Nuorten yrittäjyyspajatoiminnasta tuli näin osa Nuorisotakuuta. Koulutuksen pilotoi vuonna 2013 Uudellamaalla Aaltoyliopiston Pienyrityskeskus Yrittäjyyden starttipaja -nimellä. Valtakunnalliseksi toteuttajaksi valittiin keväällä 2015 Suomen Yrittäjäopisto, jonka päätoimipaikka on Kauhavalla.

Lue koko blogi tästä